GDPR | Integritetspolicy

Integritetspolicyn är framtagen för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder data för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).


Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du surfar på vår hemsida samt använder våra kontaktformulär. Den insamlade informationen inkluderar ditt personnummer, ditt företag, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt det meddelande du eventuellt skriver till oss i något av våra formulär.


Personuppgiftsansvarig är:

Föreningen Folkets Hus i Vrena u.p.a
Org.nr.: 719000-1797

Adress: Parkvägen 15, 611 73 VRENA
E-post: info@vrenafolketshus.se
Telefon: 0155 - 910 73


Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge
Uppgifterna som lagras hos oss är de fält som respektive formulär innehåller. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt. Eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Om du lämnar dina personuppgifter/fyller i ett formulär till oss via denna webbplats samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.


Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan.. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Hantera bokningsförfrågningar
  • Förbättra vår hemsida
  • Kontakta dig via e-post
  • Kontakta dig via telefon

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.


Delning av data till tredje part
Vi kan, i vissa fall vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part och partners om det anses nödvändigt för att fullfölja din begäran av våra tjänster. Dina personuppgifter lagras endast under den period som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.


Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.


Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.


Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Om du är medlem hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. 

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.


Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.


Google Analytics

Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Cookies används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill att Google Analytics ska kunna samla in din data kan du installera det här insticksprogrammet.
 

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy.

Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.


Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.