STYRELSE 2023

Jesper Schönbeck 
Ellinor Merkéll 

Helena Karlsson 

Catharina Rehnström

Andreas Merkéll 


Carola Jakobsson 

Åsa Holmgren

Kajsa Bohman

ordförande

ordinarie ledamot | Kassör

ordinarie ledamot | Sekreterare

ordinarie ledamot 

ordinarie ledamot 


suppleant 

suppleant 

suppleant 

Vårt syfte

Vrena Folkets Hus finns till för personer i Vrena med omnejd.

Ibland arrangerar vi egna arrangemang eller upplåter våra lokaler till andra som vill skapa verksamhet i vårt hus och park.

Det kan handla om möten, fester, teater, musikkonserter med mera. Det kan också handla om att mötas för att prata med varandra, därför tillhandahåller vi prisvärda möteslokaler för föreningar och konferenser.

Föreningen

Föreningen bildades 1919 


Vi är en ideell förening som med hjälp av våra ändamålsenliga lokaler arrangerar konserter, teatrar, dans, barn- och familjeföreställningar mm.


Vi gör det i egen regi eller tillsammans med andra föreningar. En viktig del i verksamheten är också att hyra ut lokalerna till andra föreningar, företag och privatpersoner.

Huset

Vrena Folkets Hus är byggt 1954-55 på fastigheten Vrenaby 2:47.

Adress: Parkvägen 15.


Huset innehåller föreningslokaler i två plan och en lägenhet på övervåningen.

Hit flyttades all verksamhet från den gamla byggnaden Björkkullen där den bedrivits sedan föreningen Folkets Hus bildades i slutet av 1919.